INSIGHTS


Vi ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Trender, drivna av konsumenter, som kommer öka innovation

News you want to use week 4.

,

Höjdpunkter från techpryl-mässan CES i Las Vegas

News you want to use week 3.

,

Lyckad digitalisering: Förståelse, engagemang och handling

News you want to use week 2.

,

Ta tillvara på teknikens möjligheter

News you want to use week 51.

,

Trender inom digital marknadsföring

News you want to use week 50.

,

Perspektiv som skapar trygghet under den digitala omställningen

News you want to use week 49.

,

Den digitala omställningen – perspektiv som inspirerar

Vikten av anpassning var något som Darwin upptäckte redan på 1800-talet – de som är bäst på att acklimatisera sig till nya förutsättningar är vanligtvis de som har störst chans att klara sig. Darwin undersökte djur och växter men hans slutsatser är synnerligen relevanta för alla dagens verksamheter, myndigheter och företag.

Människors beteenden utvecklas och förändras i en takt som vi är ovana att se. Beteendeförändringen är en effekt av globalisering tillsammans med digitalisering vilket skapat helt nya förutsättningar för, och förväntningar från, kunder och användare. Resultatet är att vi betalar våra räkningar på ett nytt sätt, köper skor via nya kanaler, läser tidningen på mobilen och köper böcker på det sätt som passar den enskilda kunden bäst.

Oavsett om man är Skatteverket, PwC, Synsam eller Eniro krävs en anpassning till den värld vi lever i för att de tjänster eller produkter man erbjuder ska uppfattas som relevanta. Anpassningen behöver göras med användaren i fokus men för att förstå, och i bästa fall förutse, vilka beteendeförändringar som blir avgörande krävs att vi stannar upp och förstår den globala värld som formar dagens användare.

Detta inlägget kan ses som en andra del i en serie inlägg om den digitala omställningen, du får gärna läsa den första delen här. I det förra inlägget skrev jag om olika missuppfattningar som kan skapa förvirring bland många organisationer kopplat till hur man på bästa sätt anpassar sig till den digitala omställningen.

,

Behov + Teknik = Lösning

News you want to use week 48.

,

Globala konsumentbeteenden att hålla koll på

News you want to use week 47.

,

Få koll på framtiden, trender, och rörelser inom Social 

News you want to use week 46.