INSIGHTS


Vi ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

, ,

Upptäck vilka stora trender som påverkar ditt jobb – Vad är nytt?

News you want to use week 3.

,

Digitala makrotrender som påverkar din marknadsföring 2019

Vi befinner oss i vår tids stora förändring – den digitala omställningen. En utveckling som de flesta organisationer upplever är svår att greppa och hantera. Det finns ett antal makrotrender inom den digitala världen som kommer påverka sättet vi kommunicerar under 2019. Trender som alla inom kommunikation och marknadsföring på något sätt kommer behöva förhålla sig till.

Vilka trender kommer då påverka kommunikationen under 2019?

, ,

Nio experter ger sina bästa tips för att lyckas med video i mobilen- Vad är nytt?

News you want to use week 2.

,

Din marknadsföring 2019 och vad du kan lära dig av årets Black Friday

Givetvis ökade försäljning under 2018 års Black Friday jämfört med föregående år men årets köpfest innehöll en rad skillnader mot tidigare år som är värda att ta hänsyn till för din marknadsföring 2019.

,

Black Friday 2018 – How to Succeed in 2019

Black Friday/Week 2018 – From a Digital Marketing Perspective.

, ,

Stories – Snart populärare än feeden

Under bara ett några år har sättet, eller snarare formatet, för vår kommunikation utvecklats mot att bli allt mer bilddrivet. Att utrycka sig med bokstäver och text är inte längre det format som vi föredrar när det kommer till digital kommunikation. En bild säger mer än tusen ord är en sliten klyscha men detta kan vara en förklaring till att Instagram blivit en extremt populär plattform i Europa och Nordamerika.

, , ,

Vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram

VIDEO. Föreläsning hos Ingager i Stockholm om vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram. Leds av Elin Forslund – Creative Team Leader, Malin Sivander- Creative Team Leader och Frida Persson – Production Team Leader. 

, ,

Hur ser Facebook på GDPR?

Den nya förordningen GDPR, som är en förkortning för General Data Protection Regulation, träder i kraft över samtliga Europas länder den 25 maj 2018.

,

Från ecommerce till social commerce

Social commerce får varumärken att uppdatera strategin för hemsidor

, ,

Del 2: Facebookalgoritmen – Groups blir allt mer intressant

Kan Facebook Groups vara en tjänst som skapar genuint engagemang från din målgrupp?

Artikel du just nu läser är en del av en serie artiklar som syftar till att öka insikten om, och förståelsen kring, effekterna av Facebooks nya algoritm. Vår förhoppning är att denna artikelserie ska hjälpa dig och ditt företag att nå just era målsättningar på Facebook.