Insights

Ingager Insights ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

tisdag december 18, 2018

Din marknadsföring 2019 och vad du kan lära dig av årets Black Friday

Givetvis ökade försäljning under 2018 års Black Friday jämfört med föregående år men årets köpfest innehöll en rad skillnader mot tidigare år som är värda att ta hänsyn till för din marknadsföring 2019.

Läs mer

Läs mer
tisdag december 4, 2018

Black Friday 2018 - How to Succeed in 2019

Black Friday/Week 2018 – From a Digital Marketing Perspective.

Läs mer

Läs mer
onsdag maj 16, 2018

Stories - Snart populärare än feeden

Under bara ett några år har sättet, eller snarare formatet, för vår kommunikation utvecklats mot att bli allt mer bilddrivet. Att utrycka sig med bokstäver och text är inte längre det format som vi föredrar när det kommer till digital kommunikation. En bild säger mer än tusen ord är en sliten klyscha men detta kan vara en förklaring till att Instagram blivit en extremt populär plattform i Europa och Nordamerika.

Läs mer

Läs mer
måndag april 16, 2018

Vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram

VIDEO. Föreläsning hos Ingager i Stockholm om vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram. Leds av Elin Forslund - Creative Team Leader, Malin Sivander- Creative Team Leader och Frida Persson - Production Team Leader. 

Läs mer

Läs mer
onsdag april 11, 2018

Hur ser Facebook på GDPR?

Den nya förordningen GDPR, som är en förkortning för General Data Protection Regulation, träder i kraft över samtliga Europas länder den 25 maj 2018.

Läs mer

Läs mer
torsdag mars 29, 2018

Från ecommerce till social commerce

Social commerce får varumärken att uppdatera strategin för hemsidor

Läs mer

Läs mer
fredag mars 9, 2018

Del 2: Facebookalgoritmen – Groups blir allt mer intressant

Kan Facebook Groups vara en tjänst som skapar genuint engagemang från din målgrupp?

Artikel du just nu läser är en del av en serie artiklar som syftar till att öka insikten om, och förståelsen kring, effekterna av Facebooks nya algoritm. Vår förhoppning är att denna artikelserie ska hjälpa dig och ditt företag att nå just era målsättningar på Facebook. 

Läs mer

Läs mer
torsdag mars 1, 2018

Personaliserad kommunikation ökar möjligheten att lyckas i en digital värld

44% är mer benägna att köpa varor eller tjänster från företag som kan erbjuda en personaliserad upplevelse.

Idag finns det över 3,5 miljarder smarta mobiler i världen och det upplevs numera av många som den mest naturliga saken i världen att all digitaliserad information finns tillgänglig inom en meters avstånd, i din mobiltelefon. När utvecklingen går fortare än antagligen någonsin tidigare förlorar man lätt perspektiv på utveckling och missar de effekter som den digitala utvecklingen haft på dina användare och kunder. För sex år sedan, 2011, var det endast 27% av svenska befolkningen som hade tillgång till en mobil med internetuppkoppling, idag är samma siffra 93%.

Läs mer

Läs mer
måndag februari 19, 2018

Läs mer

Läs mer
onsdag januari 31, 2018

Del 1: Facebooks nya algoritm

Den senaste tiden har vi läst otaliga rapporter som samtliga analyserat och prognostiserat vad förändringarna i Facebooks algoritm, som styr nyhetsflödet, kommer innebära. 

Uppdateringen kommer för många aktörer innebära en stor förändring då deras strategi för Facebook kommer behöva stöpas om och anpassas till de nya förutsättningar som ges. Nedan är ett antal förslag som förhoppningsvis kan bidra med insikter som underlättar framtida diskussioner om ditt företags närvaro på Facebook.

Läs mer

Läs mer

Kategorier

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Annual Archive