INSIGHTS


Vi ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Den digitala omställningen – perspektiv som inspirerar

Vikten av anpassning var något som Darwin upptäckte redan på 1800-talet – de som är bäst på att acklimatisera sig till nya förutsättningar är vanligtvis de som har störst chans att klara sig. Darwin undersökte djur och växter men hans slutsatser är synnerligen relevanta för alla dagens verksamheter, myndigheter och företag.

Människors beteenden utvecklas och förändras i en takt som vi är ovana att se. Beteendeförändringen är en effekt av globalisering tillsammans med digitalisering vilket skapat helt nya förutsättningar för, och förväntningar från, kunder och användare. Resultatet är att vi betalar våra räkningar på ett nytt sätt, köper skor via nya kanaler, läser tidningen på mobilen och köper böcker på det sätt som passar den enskilda kunden bäst.

Oavsett om man är Skatteverket, PwC, Synsam eller Eniro krävs en anpassning till den värld vi lever i för att de tjänster eller produkter man erbjuder ska uppfattas som relevanta. Anpassningen behöver göras med användaren i fokus men för att förstå, och i bästa fall förutse, vilka beteendeförändringar som blir avgörande krävs att vi stannar upp och förstår den globala värld som formar dagens användare.

Detta inlägget kan ses som en andra del i en serie inlägg om den digitala omställningen, du får gärna läsa den första delen här. I det förra inlägget skrev jag om olika missuppfattningar som kan skapa förvirring bland många organisationer kopplat till hur man på bästa sätt anpassar sig till den digitala omställningen.

,

Annonsörer ligger fortfarande efter när det kommer till meddelandetjänster

News you want to use week 32.

,

Instagram – find your flow with the feed

Instagram har transformerats från en nischkanal till att bli allt mer av en digital infrastruktur för många svenskar. Den senast uppdaterade statistiken (maj 2019) avslöjar att 5,9 miljoner svenskar är aktiva användare på Instagram.

,

Machine Learning och hur det påverkar marknadsföring

News you want to use week 21.

,

Facebook – nya möjligheter för att lyckas med annonsering

Facebook ersätter relevance score med tre separata värden – Sedan 2015 har framgången för annonser på Facebook bestämts av ett enda värde, Facebook Relevance Score. Värdet på annonsens kvalité har avgjort antalet personer som annonsen visats för, hög kvalité på annonsen har inneburit att Facebook visat annonsen för fler personer och därmed blir kostnad per visning lägre. I den bästa av världar skulle det vara enkelt att förstå hur exempelvis AdWords Quality Score och Facebook Relevance Score fungerar men det är inte helt självklart.

, ,

Upptäck vilka stora trender som påverkar ditt jobb – Vad är nytt?

News you want to use week 3.

,

Digitala makrotrender som påverkar din marknadsföring 2019

Vi befinner oss i vår tids stora förändring – den digitala omställningen. En utveckling som de flesta organisationer upplever är svår att greppa och hantera. Det finns ett antal makrotrender inom den digitala världen som kommer påverka sättet vi kommunicerar under 2019. Trender som alla inom kommunikation och marknadsföring på något sätt kommer behöva förhålla sig till.

Vilka trender kommer då påverka kommunikationen under 2019?

, ,

Nio experter ger sina bästa tips för att lyckas med video i mobilen- Vad är nytt?

News you want to use week 2.

,

Din marknadsföring 2019 och vad du kan lära dig av årets Black Friday

Givetvis ökade försäljning under 2018 års Black Friday jämfört med föregående år men årets köpfest innehöll en rad skillnader mot tidigare år som är värda att ta hänsyn till för din marknadsföring 2019.

,

Black Friday 2018 – How to Succeed in 2019

Black Friday/Week 2018 – From a Digital Marketing Perspective.