INSIGHTS


Vi ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Annonsörer ligger fortfarande efter när det kommer till meddelandetjänster

News you want to use week 32.

,

Instagram – find your flow with the feed

Instagram har transformerats från en nischkanal till att bli allt mer av en digital infrastruktur för många svenskar. Den senast uppdaterade statistiken (maj 2019) avslöjar att 5,9 miljoner svenskar är aktiva användare på Instagram.

,

Machine Learning och hur det påverkar marknadsföring

News you want to use week 21.

,

Facebook – nya möjligheter för att lyckas med annonsering

Facebook ersätter relevance score med tre separata värden – Sedan 2015 har framgången för annonser på Facebook bestämts av ett enda värde, Facebook Relevance Score. Värdet på annonsens kvalité har avgjort antalet personer som annonsen visats för, hög kvalité på annonsen har inneburit att Facebook visat annonsen för fler personer och därmed blir kostnad per visning lägre. I den bästa av världar skulle det vara enkelt att förstå hur exempelvis AdWords Quality Score och Facebook Relevance Score fungerar men det är inte helt självklart.

, ,

Upptäck vilka stora trender som påverkar ditt jobb – Vad är nytt?

News you want to use week 3.

,

Digitala makrotrender som påverkar din marknadsföring 2019

Vi befinner oss i vår tids stora förändring – den digitala omställningen. En utveckling som de flesta organisationer upplever är svår att greppa och hantera. Det finns ett antal makrotrender inom den digitala världen som kommer påverka sättet vi kommunicerar under 2019. Trender som alla inom kommunikation och marknadsföring på något sätt kommer behöva förhålla sig till.

Vilka trender kommer då påverka kommunikationen under 2019?

, ,

Nio experter ger sina bästa tips för att lyckas med video i mobilen- Vad är nytt?

News you want to use week 2.

,

Din marknadsföring 2019 och vad du kan lära dig av årets Black Friday

Givetvis ökade försäljning under 2018 års Black Friday jämfört med föregående år men årets köpfest innehöll en rad skillnader mot tidigare år som är värda att ta hänsyn till för din marknadsföring 2019.

,

Black Friday 2018 – How to Succeed in 2019

Black Friday/Week 2018 – From a Digital Marketing Perspective.

, ,

Stories – Snart populärare än feeden

Under bara ett några år har sättet, eller snarare formatet, för vår kommunikation utvecklats mot att bli allt mer bilddrivet. Att utrycka sig med bokstäver och text är inte längre det format som vi föredrar när det kommer till digital kommunikation. En bild säger mer än tusen ord är en sliten klyscha men detta kan vara en förklaring till att Instagram blivit en extremt populär plattform i Europa och Nordamerika.