Pinterest tillväxt finns numera utanför USA – Vad är nytt?

News you want to use week 16.