, ,

5 tips som hjälper dig att anpassa dig till en värld i ständig förändring

Begreppet ”resilience” (fritt översatt: motståndskraft) har under pandemin varit ett riktigt modeord. Begreppet handlar mest om att kämpa emot yttre faktorer, som exempelvis en pandemi. För att inte bara överleva och kämpa utan även utvecklas och lära sig nytt krävs mer än bara motståndskraft. Redan Darwin insåg vikten av anpassning för att frodas och detta gäller även idag. De individer och verksamheter som bäst kan anpassa sig är också de som kommer lyckas bäst. I den bifogade artikeln får du fem tips som hjälper dig att utveckla din förmåga till anpassning.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!