, , , ,

Hybridmodeller och det ”nya normala” arbetssättet

Hösten, våren och kanske längre tid kommer innebära att organisationer hittar nya sätt att arbeta tillsammans. Hybridmodellen, dvs att organisationen arbetar från både kontoret samt från hemmet är en modell många tror kommer användas under överskådlig tid. Facebook Workplace har skrivit en bra artikel med sju tips som kan underlätta hösten för dig och dina kollegor.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!