, , ,

Ditt inlägg konkurrerar med 10 000 andra annonser

Bara sedan 2007 har antalet annonser som en användare exponeras för dagligen fördubblats. Idag beräknas att varje person exponeras för upp till 10 000 annonser varje dag. Anledningen bakom den här otroliga ökningen handlar såklart och ny teknik i kombination med konsumenter som hela tiden ökar sin användning av digitala plattformar.  För dig som annonsör finns det egentligen bara en sak att göra, anpassa sig till dessa nya förutsättningar.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!