Vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram

VIDEO. Föreläsning hos Ingager i Stockholm om vikten av bra innehåll på Facebook och Instagram. Leds av Elin Forslund – Creative Team Leader, Malin Sivander- Creative Team Leader och Frida Persson – Production Team Leader.