a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:20:”templates/lp-pdf.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:24:”templates/free-audit.php”;}}}s:8:”position”;s:15:”acf_after_title”;s:5:”style”;s:8:”seamless”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:8:{i:0;s:11:”the_content”;i:1;s:7:”excerpt”;i:2;s:10:”discussion”;i:3;s:8:”comments”;i:4;s:14:”featured_image”;i:5;s:10:”categories”;i:6;s:4:”tags”;i:7;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:0:””;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:2:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:9:”our_cases”;}i:1;a:3:{s:5:”param”;s:13:”post_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:7:”default”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:9:{i:0;s:11:”the_content”;i:1;s:7:”excerpt”;i:2;s:10:”discussion”;i:3;s:8:”comments”;i:4;s:6:”author”;i:5;s:6:”format”;i:6;s:10:”categories”;i:7;s:4:”tags”;i:8;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:26:”templates/white_papers.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:12:”white_papers”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:8:{i:0;s:7:”excerpt”;i:1;s:10:”discussion”;i:2;s:8:”comments”;i:3;s:6:”format”;i:4;s:15:”page_attributes”;i:5;s:10:”categories”;i:6;s:4:”tags”;i:7;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:3:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:23:”templates/subscribe.php”;}}i:1;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:42:”templates/subscribe-executive-insights.php”;}}i:2;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:38:”templates/subscribe-ingager-sports.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:9:{i:0;s:11:”the_content”;i:1;s:7:”excerpt”;i:2;s:10:”discussion”;i:3;s:8:”comments”;i:4;s:6:”format”;i:5;s:14:”featured_image”;i:6;s:10:”categories”;i:7;s:4:”tags”;i:8;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:32:”templates/transparent-header.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:9:{i:0;s:11:”the_content”;i:1;s:7:”excerpt”;i:2;s:10:”discussion”;i:3;s:8:”comments”;i:4;s:6:”format”;i:5;s:14:”featured_image”;i:6;s:10:”categories”;i:7;s:4:”tags”;i:8;s:15:”send-trackbacks”;}s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

a:8:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:11:”our_clients”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:2:”V2″;s:12:”show_in_rest”;i:0;}

Fem trender som viser behovet for å evaluere og utvikle din bedrifts Facebook-strategi

På konferansen F8, som ble arrangert på senhøsten 2016, presenterte Mark Zuckerberg en ”Ten Year Roadmap” for Facebook Inc og foretakets ulike tjenester. Vi kan kort sammenfatte Facebooks kommende 10 år i form av tre ulike trinn.

Digitale trender som vil påvirke detaljhandelen i 2017

De siste årene har vi kunnet følge med på hvordan tekniske og digitale fremskritt har påvirket nesten alle aktører innen detaljhandel på ulike måter. Kontantløse forretninger, sosial shopping, e-handel, shopping-apper, digitale kundeklubber og Amazon Dash-knapper er bare noen få eksempler.