Digitale trender som vil påvirke detaljhandelen i 2017

De siste årene har vi kunnet følge med på hvordan tekniske og digitale fremskritt har påvirket nesten alle aktører innen detaljhandel på ulike måter. Kontantløse forretninger, sosial shopping, e-handel, shopping-apper, digitale kundeklubber og Amazon Dash-knapper er bare noen få eksempler.

I takt med at utviklingen går fremover øker også forbrukernes forventninger – i løpet av 2017 kommer vi med stor sannsynlighet til å se forbrukere som blir stadig mer kresne og stiller høyere krav til de butikkene de velger å handle i. Denne utviklingen skaper naturligvis utfordringer, men også muligheter for de aktørene som har kapasitet til å ta i bruk nye tekniske løsninger og realisere at flere aspekter ved kundereisen har endret seg.

Nedenfor beskriver vi fem tydelige trender vi tror kommer til å påvirke aktører innen detaljbransjen i 2017 og fremover.

Overgang til mobil

Nye mobile betalingsløsninger ble introdusert på markedet i løpet av 2016, og i dag er det enklere enn noen gang å gjennomføre kjøp via mobilen. Én konsekvens av dette er at shopping har utviklet seg: før brukte man kun mobilen til å finne fakta og inspirasjon, nå kjøper man også via mobilen. Hele kjøpsreisen kan i dag gjennomføres med mobilen.

Det som gjør det fristende for forbrukerne å handle med mobilen er at dette er en enhet som er praktisk å bruke og at man er vant til å bruke mobil i hverdagen. I tillegg er forbrukernes evne til å fokusere redusert, noe som fører til at mobilen, som vi alltid har med oss, oppleves som mer relevant.

Flere aktører innen detaljhandelen opplever det som utfordrende å tilpasse seg disse nye atferdstypene, men siden den digitale utviklingen innen detaljhandelen fremdeles er på et relativt tidlig stadium, er det gode muligheter til å raskt vinne terreng.

Sociala medier skapar shoppingtrender

Ulike sosiale plattformer og påvirkere, såkalte ”influencers”, fikk i løpet av 2016 stadig sterkere betydning for hva forbrukere synes er interessant. Facebook og Instagram arbeider kontinuerlig med utviklingen av ”Kjøp nå-knapper” for å muliggjøre salg via sosiale kanaler. For aktører innen detaljhandelen blir det stadig viktigere å være en naturlig del av sosiale kanaler, og for å lykkes i dette kreves det at man skaper tidsaktuelt innhold, innhold som forbrukerne oppfatter som interessant.

Stormagasin er blitt mindre relevante

Digitale markedssteder begynner nå for alvor å konkurrere med detaljhandelen. Nye aktører som AliBaba, Amazon og eBay agerer på det globale markedet og utgjør en trussel mot detaljhandelen i store deler av verden. Utfordringen er at det ikke er noen tegn til at denne trenden skal snu, men at prognosen tvert imot er at digitale markedssteder kommer til å utgjøre 39 % av den totale digitale detaljhandelen i år 2020.

Stormagasiner kan ikke lenger konkurrere på tilbud, noe som tidligere var deres sterkeste konkurransefordel. Det stormagasiner kan, og ifølge mange bør satse på, er service, kundepleie og opplevelser. Dette er faktorer der digital handel har problemer med å konkurrere. Stormagasiner vil aldri kunne utkonkurrere digitale aktører på pris, så deres fokus bør ligge på de parameterne som er unike for den fysiske shoppingopplevelsen.

En personlig touch

Personalisering er allment kjent som en faktor som sterkt bidrar til økt salg innen detaljhandelen. Til tross for dette er det få eksempler på detaljaktører som bruker og gjennomfører dette på en effektiv måte. Det gjelder å finne en balanse mellom kundetilpassede tilbud og masseutsendelser med for mye informasjon. I løpet av 2017 tror vi at det vil finnes stadig flere tilgjengelige verktøy som gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonen og igjen bli relevant for kundene.

Vi ser at både antallet kommunikasjonskanaler og forbrukernes krav til kvalitet på innhold stadig øker, noe som gjør det ekstra viktig for aktører i detaljhandelen å bygge opp en effektiv infrastruktur som muliggjør strømlinjeformet kommunikasjon via flere kanaler og formidling av budskap som oppfattes som personlig av mottakeren.

Internet of Things vil i årene som kommer gjøre det mulig for aktører i detaljbransjen å gi kundene mer informasjon enn det som før var mulig, og dette åpner naturligvis også for bedre muligheter til å oppleves som verdiskapende og relevant av forbrukerne.

Å lykkes hele veien

En faktor som blir en stadig viktigere del av den totale shopping-opplevelsen er enkelhet og hvor lett gjennomføringen av et kjøp oppleves. Hvis forbrukere setter selv et lite spørsmålstegn ved kjøpsprosessens sømløshet, velger de ofte å kjøpe fra en annen butikk. Dette er noe vi tror at alle som er aktive innen detaljhandel bør ha som fokusområde i 2017, både for å beholde eksisterende kunder og trekke til seg nye.

Dagens forbrukere vil ha en enkel og problemfri opplevelse, uansett hvilken enhet de bruker. Her har mange innen detaljhandel et stykke igjen før de kan oppfylle kundenes krav. Forbrukere har i dag høye krav til digitale opplevelser, og disse kravene kommer bare til å øke i takt med at den tekniske utviklingen gir nye muligheter. Det er opp til detaljhandelen selv å sikre at forbrukeren blir fornøyd på hvert enkelt stadium av kjøpsreisen.

Den ovennevnte prognosen kan oppfattes som utfordrende, men åpner samtidig for store muligheter for de aktørene som tør å satse på å komme kundene sine i møte på nye måter.  De aktørene som har evnen til å tilby forbrukerne på markedet sitt det som etterspørres på alle enheter kommer med stor sannsynlighet også til å forbli relevante, også i år 2020.

Vil du vite mer om Ingager? Chatt med oss, ring oss eller send oss en e-post. Du finner kontaktinformasjonen vår her!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!