Fem trender som viser behovet for å evaluere og utvikle din bedrifts Facebook-strategi

På konferansen F8, som ble arrangert på senhøsten 2016, presenterte Mark Zuckerberg en ”Ten Year Roadmap” for Facebook Inc og foretakets ulike tjenester. Vi kan kort sammenfatte Facebooks kommende 10 år i form av tre ulike trinn.

Det første trinnet gjennomføres de kommende 2-3 årene, da Facebook fortsetter å utvikle sine nåværende tjenester for å møte brukerens behov.

Det andre trinnet vil fokusere på å utvikle og forfine de tjenestene som Facebook har utviklet fra den innerste delen av økosystemet, som f.eks. Groups, Events, Messenger og WeChat.

Trinn tre er å øke fokus på ny teknologi som fører til at flere personer blir tilkoblet nettet og satsing på tjenester som gir bedre muligheter for relevant kommunikasjon, for eksempel AI, VR og AR.

Allerede i dag kan man se tydelige trender, både når det gjelder brukeratferd på og rundt Facebook og Facebooks ulike initiativer for utvikling av tjenester som helt klart bør vies oppmerksomhet. Som vanlig er det primært utviklingen i brukeratferd som driver frem den endringen vi kan se og de nye premissene som fører til at man lykkes med å oppnå ønskede resultater Facebook.

De strategiene bedrifter utformet for bare et halvår siden kan, som et resultat av en utviklet atferd, allerede nå ha blitt delvis uaktuelle. Nedenfor omhandler vi fem aspekter vi anbefaler at du tar hensyn til ved utforming av dine Facebook-strategier fremover for å oppnå ønsket resultat.

Attribusjon

I dag skjer flertallet av alle digitale kjøp via omnikanaler, dvs. at brukeren besøker flere enn to ulike digitale kontaktpunkter til den selgende parten før kjøpet gjennomføres. Derfor er ikke ”last-click” lenger en god nok metode for å analysere kjøp via digitale kanaler. Det er nødvendig å bruke de sporingspikslene som er tilgjengelige og analysere hvilke kanaler som faktisk bidro til at kjøpet ble gjennomført. Dette gir også et godt bilde av hvordan man som annonsør bør fordele annonsebudsjettet for å maksimere det fremtidige resultatet.

Live

I takt med at den totale informasjonsmengden brukere daglig stilles overfor stadig øker, er det viktig å finne nye veier for å oppfattes som relevant for brukeren. Live video er en effektiv kombinasjon av to tydelige trender, videoformatet og live-innhold. For å lykkes må man forstå hva som oppfattes som relevant av brukere og forberede seg godt før man begynner å sende og legge ut.

Målsider

Gjennomsnittsbrukeren går lei og endrer side hvis han eller hun blir sendt fra Facebook til en ekstern side og det tar mer enn 4 sekunder å laste den ned. Dagens brukere er utålmodige og aksepterer bare meget raske og enkle overganger mellom ulike nettsider. En god løsning på denne utfordringen er å bruke målsider som er direkte oppkoblet mot Facebook. Det gir deg som bruker muligheten til å formidle et lengre og mer dyptgående budskap, samtidig som konverteringen kan gjennomføres på målsiden uten forstyrrende elementer.

Messenger, Instagram, Line, Snapchat, Telegram…

Det registreres en tydelig økning av antallet personer som bruker meldingstjenester og samtidig øker den tiden brukerne tilbringer med meldingstjenester. De fire største meldingstjenestene er i dag til sammen større enn verdens fire største sosiale medier. Bedrifter begynner å se potensialet knyttet til å kommunisere med disse brukerne. Chatboter kan ses som en gylden middelvei: e-post oppfattes som søppelpost, SMS er meget begrensende og telefonsamtaler krever stor oppmerksomhet. For de bedriftene som vil være der brukerne deres befinner seg fremstår meldingstjenester som en attraktiv kanal. Det er mulig at veksten i meldingstjenester er et resultat av det annonsefrie miljøet de for tiden har, kanskje vil brukerne ha et personlig miljø uten kommersiell kommunikasjon? Uansett bør det ligge et potensial her for de aktørene som bruker kanaler på en måte brukerne setter pris på.

Mobilpotensial

Mobiltelefonen har lenge blitt ansett for å være en enhet som best kan brukes til branding og varemerkebygging – dette er akkurat nå i rask endring. Tjenester som mobil bank-ID, nettbanker, Swish og andre kanaler har skapt en atferd der brukerne nå er blitt vant til å gjennomføre pengetransaksjoner via mobiltelefonen. Bruken av ulike tjenester som håndterer økonomiske transaksjoner har ført til at vi i dag har større tiltro til mobiltelefonen som en enhet der vi trygt kan kjøpe varer og tjenester. Som bedrift bør du utnytte denne nyvunne tiltroen til mobilen som kjøpskanal og gjøre det enklere for brukerne å kjøpe nettopp dine vaner og tjenester via mobiltelefonen.

Vil du vite mer om Ingager? Chatt med oss, ring oss eller send oss en e-post. Du finner kontaktinformasjonen vår her!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!