, , , , , , ,

Facebook Barometern 2021

FB_barometer_2021

Sedan flera år tillbaka sammanställer vi på Ingager årligen en analys av svenska företags och organisationers syn på annonsering på sociala medier. Resultatet i årets rapport går hand i hand med de resultat som går att ta del av från internationella undersökningar – allt fler planerar att öka sin annonsering på sociala plattformar. Facebook Barometern innehåller en rad intressanta analyser och rekommenderas varmt.

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!