Företag förväntas dubbla investeringar i annonser på sociala medier