Företag förväntas dubbla investeringar i annonser på sociala medier

46 procent av tillfrågade annonsörer svarade nyligen i en undersökning att deras plan var att öka sina investeringar i sociala medier med 100 procent under de kommande tre åren. Sociala medier var redan innan pandemin en väldigt viktig kanal och under det senaste året har trenden förstärkts. Egentligen är det inte svårare än att annonsörer väljer att spendera sina pengar på det plattformar där deras kunder befinner sig – just nu är det på sociala medier.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!