Omtänksamhet är en styrka för såväl ledare som medarbetare