,

Omtänksamhet är en styrka för såväl ledare som medarbetare

omtänksamhet

En klassisk egenskap hos bra ledare brukar vara ”stark”. Nu vill den engelska organisationen Kindness nyansera detta och säger att starkt ledarskap är ett ledarskap som också vågar vara omtänksamt och snällt. Genom att se omtänksamhet som en egenskap vars kraft kan hjälpa andra att utvecklas bör det även ses som en viktig egenskap. Under de oroliga tider vi lever i tror vi att det är särskilt viktigt att såväl medarbetare och chefer vågar och kan visa omtänksamhet mot varandra för att därigenom skapa en kultur där vi gemensamt lyfter varandra.

Läs mer: 5 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!