Digitalisering skapar uthållighet i organisationer