, , ,

Digitalisering skapar uthållighet i organisationer

 digitize work

Företag och organisationer runt om i världen kämpar nu för att, på olika sätt, hålla ut och rida igenom stormen som pandemin har inneburit. En viktig faktor för att skapa uthållighet har visat sig vara graden av digitalisering samt ett mindset där fokus handlar om anpassning. Dels handlar det om vikten av att kunna svara på de förändringar som sker men minst lika viktigt är att ha möjlighet till återgång mot det som är det nya normala. Slutligen behöver verksamheter transformeras för att ständigt stärka uthålligheten och därmed öka möjligheten för att även i framtiden vara ett livskraftigt företag, På olika sätt kan digitalisering bidra i de flesta delarna av en organisation.

Läs mer: 6 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!