,

Personaliserad kommunikation ökar möjligheten att lyckas i en digital värld

44% är mer benägna att köpa varor eller tjänster från företag som kan erbjuda en personaliserad upplevelse.

Idag finns det över 3,5 miljarder smarta mobiler i världen och det upplevs numera av många som den mest naturliga saken i världen att all digitaliserad information finns tillgänglig inom en meters avstånd, i din mobiltelefon. När utvecklingen går fortare än antagligen någonsin tidigare förlorar man lätt perspektiv på utveckling och missar de effekter som den digitala utvecklingen haft på dina användare och kunder. För sex år sedan, 2011, var det endast 27% av svenska befolkningen som hade tillgång till en mobil med internetuppkoppling, idag är samma siffra 93%.

Vad betyder då den här utvecklingen för olika typer av företag som vill kommunicera med sin målgrupp, utöver att företags sajt ska vara mobilanpassad och en rad andra hygienfaktorer?

En av många effekter den ökade användningen av internet via mobila enheter har fört med sig är en ökad brist på möjligheten att fokusera. Det finns en rad studier som visar hur vi användare sedan början av 2000-talet drastiskt försämrat vår förmåga att fokusera, detta korrelerar direkt med vår ökade användning av digitala enheter som är uppkopplade mot internet. För att användare ska fokusera på budskap som företag, myndigheter eller organisationer skickar till dem krävs inte bara att det är ett relevant innehåll, det måste vara hyperrelevant. En global undersökning visar att hela 76% upplever det som störande att få meddelande eller skickar information till dem som mottagaren inte uppfattar som relevant.

Ta reda på mer: Kostnadsfri analys av er Facebookannonsering

En annan global undersökning som AdWeek publicerat visar att hela 48% av användarna blir frustrerade när företag inte lyckas med att förmedla relevanta och personaliserade budskap. Uppenbarligen är det hårda krav från dagens konsumenter och användare vilket kanske inte är konstigt med tanke på att många av dagens användare är medvetna om de tekniska möjligheter som idag existerar och därmed förväntar sig att företag ska använda sig av tillgängliga tekniker för att optimera sin kommunikation. Det finns dock en uppsida med detta, 44% av de tillfrågade i den senare undersökningen menar att de är mer benägna att köpa varor eller tjänster från företag som kan erbjuda en personaliserad upplevelse.

Smartphoneanvändare i Sverige

Den ökade medvetenheten, och kunskapen, om värdet för användaren  som dagens teknik möjliggör har ökat markant de senaste åren och idag. Många av dagens digitala användare är införstådda i att personalisering bygger på att man som användare delar med sig av sin egen data för att kunna skapa en mer relevant upplevelse av tjänsten eller produkt i fråga. 4 av 10 svarade i en undersökning genomförd av konsultbolaget Accenture att man göra delade med din av sin data till företag ifall dessa kan erbjuda en mer skräddarsydd och anpassad upplevelse. Det finns alltså en vilja att dela med sig av data, ifall man kan få något bra tillbaka och samtidigt existerar ett överhängande hot att bli övergiven av sina användare och kunder ifall man inte kan erbjuda den digitala upplevelse som användare och kunder förväntar sig. Vad är det då som hindra företag från att skapa fantastiska och personaliserade digitala upplevelser för alla som efterfrågar detta? En aspekt är säkerligen osäkerheten kring integritetsfrågor vilket skrämmer många, men troligast handlar det även om brist på resurser i form av tid samt förståelse och förmåga.

För att ge en inblick i vad som i dagsläget används för att skapa personaliserade budskap visas nedan en genomgång av hur marknadsförare skapar budskap som är anpassade till mottagaren:

  • 55 % använder sig av innehåll som användaren interagerat med tidigare
  • 54 % av marknadsförare inom detaljhandeln använder sig av AI-lösningar för att skapa personalisering över multipla kanaler
  • 47 % analyserar data som visar användarna befinner sig geografiskt
  • 46 % studerar användarnas beteende på företagets hemsida eller app
  • 43 % använder sig av demografiskt data för att förbättra upplevelsen
  • 39 % analyserar vilken typ av enhet som användaren föredrar

Hur kommer insikterna ovan påverka just din organisation och vilka vinster är möjliga inom just din industri? Svaret på den frågan låter jag dig som läsare själv undersöka men jag rekommenderar att du och ditt företag framöver tittar mer noggrant på hur personalisering kan få dina kunder och användare att uppleva just era tjänster eller produkter som något som bidrar med värde snarare än något som skapar irritation.

Globalt är det över fyra miljarder personer som har tillgång till internet och som i genomsnitt spenderar sex timmar per dygn uppkopplade mot internet via olika plattformar och enheter. Användarnas beteende och förväntningar utvecklas givetvis som ett resultat av all tid de spenderar på olika digitala plattformar. Datadriven personlisering kan framstå som en aktivitet fjärran från det ditt företag gör idag och för att du och ditt företag ska komma igång listas nedan fyra rekommendationer som kan hjälpa dig förstå och komma närmare dina användare och kunder.

Fyra rekommendationer som kan hjälpa dig förstå och komma närmare dina användare och kunder:

  • Börja med att förstå vad din målgrupp verkligen behöver och vill ha, inte bara vad tekniken kan erbjuda.
  • Försök att vid varje interaktion ska något sorts värde för båda parter istället för att bara ”sälja saker”.
  • Gör det enkelt och friktionsfritt för användaren att genomföra de saker du vill att användaren ska göra, oavsett viken plattform användaren befinner sig på.
  • Ta tillvara på de verktyg som idag finns tillgängliga för att behålla relationen med användaren även efter att den blivit kund. Lojalitet är inte ett statiskt tillstånd utan något du varje dag förtjänar.

Källor: Accenture Strategy, Forrester, Nielsen och Hornet.

Läs också: Vad kommer Facebooks nya algoritmförändringar innebära?

Ta reda på mer: Kostnadsfri analys av er Facebookannonsering

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!