Live Video – vägen till fler personliga inlägg?

Efter att ha läst otaliga trendspaningar och rapporter på ämnet ”digital kommunikation 2017” kan vi konstatera att ett ämne som ständigt återkommer är video och framförallt Live video. Nästan samtliga mediehus och sociala medier arbetar på ett eller annat sätt med ökat fokus på Live video.

Facebook är en av de aktörer som, har börjat, och kommer fortsätta att satsa på Live video. När Facebook bestämmer sig för att satsa på ett format belönas inlägg av det formatet genom att prioriteras i nätverkets flöde. För annonsörer innebär fler publicerade Live videos ökad räckvidd. Mer räckvidd betyder ökat engagemang. Mer engagemang ger högre lojalitet till varumärket. Förstärkt lojalitet innebär vanligtvis ökad försäljning av varor och tjänster.

Detta ökade intresse för Live video har genererat ett ökat intresse för Live video på Facebook och vi tror att under 2017 kommer vi se en rad utvecklingar av formatet. Viktigt för Facebook blir enligt Ingager att:

  • Ge ökad möjlighet till bra analysverktyg och datapunkter.
  • Utvecklas och förfina tekniken som används för att sända materialet.
  • Integration av tredje parts data bör möjliggöras.

Det har dock redan under januari 2017 släppts en rad intressanta nyheter som stärker tesen gällande att Facebook fokuserar och prioriterar Live som format. Ambitionen från Facebook är givetvis att både användarna och företag, dvs annonsörer, ska använda Live i öka omfattning. För att kunna göra det behöver man vara medveten om de senaste uppdateringarna som redovisas nedan:

Webb baserad Live Video för desktop
Nu kommer det vara möjligt för Facebook Sidor att sända Live via en webb browser. Tanken är att underlätta för den som skapar materialet att sända Live på samma sätt som exempelvis videobloggare gör idag. Detta innebär att vi kommer se mindre av skakiga filmer inspelade via mobiltelefoner.

Insikter och statistik för Live Video
Användare som har över 5,000 följare (skiljer sig från fans) kommer kunna se insikter och statistik för att bättre förstå hur deras material mottas av deras följare. Dessa insikter ska givetvis användas för att optimera och utveckla kommande publiceringar.

Tillåt personer att sända Live från din Facebook Sida
Fram tills nu har det bara varit möjligt för den som är administratör för en Facebook Sida att sända Live, men detta har nu ändrats. Funktion ”Live Contributor for Pages” lanseras nu och ger administratör möjlighet att fördela behörigheten att sända Live från Sidan.

Synliggöra kommentarer
Aktörer som sänder Live kommer nu ges möjligheten att välja ut kommentarer till videon och fästa dessa vid botten av videon. Vanligtvis genereras mängder med kommentarer som snabbt rör sig över skärmen. De kommentarer som väljs ut av avsändaren kommer vara synliga under hela filmens speltid.

Uppdatering av Videons permalänk
Om din Facebook Sida publicerar video material kommer man nu kunna se allt material med permalänken ”facebook.com/pagename/videos” vilket underlättar både vid delning av material och när man söker efter material.

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!