Intervju med Ingager strategichef om digital marknadsföringsstrategi

Högre räntor, hög inflation och lägre efterfrågan från kunderna. I tuffare tider växer behovet av en glasklar digital marknadsföringsstrategi. Vi har intervjuat Charlotte Strinnholm, Chief Strategy Officer på Ingager om hennes syn på marknadsläget, hur bolag bör agera och bakgrunden till lanseringen av Ingagers nya strategierbjudande: Digital Marketing Strategy.

Allt fler bolag upplever utmaningar kopplat till rådande marknadsläge, hur ska man tänka och agera?

I en marknad med minskad köpkraft, ökad priskänslighet och ökad konkurrens förstärks kraven på effektiv digital marknadsföring. Många fokuserar på kortsiktiga resultat, men utan en tydlig strategi kan det vara förödande. Nyckeln ligger i att se över förutsättningar, omfördela resurser, våga välja och välja bort samt sätta ramarna för kortsiktiga anpassningar. På så sätt kan välgrundade beslut fattas, operativa insatser effektiviseras och affärsvärdet av digital marknadsföring maximeras. 

Ingager lanserar ett nytt strategierbjudande (Digital Marketing Strategy), behövs det?

Utöver rådande marknadsläge, har vi under de senaste åren även sett två tydliga trender. Dels efterfrågar kunder support med att sammanlänka bolagsövergripande strategi med operativa digitala marknadsföringsaktiviteter. Dessutom har ett mer komplext och konkurrensutsatt digitalt marknadsföringslandskap skapat en kontext där en utarbetad strategi kan vara skillnaden för framgång. Vi ser alltså både ett behov och en efterfrågan.

 Vad gör ert strategierbjudande unikt jämfört med konkurrenterna?

En av Ingagers främsta USPar är vårt nära samarbete mellan Performance och Content, vilket ger mätbara resultat men också krossfunktionell insikt och förståelse. Genom att addera strategi-perspektivet får vi ytterligare hävstång i uppdragen för våra kunder. Lanseringen av Digital Marketing Strategy erbjudandet innebär även att vi nu kan supportera våra kunder hela vägen; från strategidefiniering, till implementering och genomförande av digitala marknadsföringsaktiviteter.

 Hur ser Ingager på framtiden och vad ser du mest fram emot?

Vi ser en spännande framtid där digital marknadsföring blir än mer centralt, men också mer komplext. Vårt mål är att maximera våra kunders framgång och jag ser fram emot möjligheten till en bredare dialog med såväl nya, som befintliga och tidigare kunder. 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!