, , ,

Framtiden för digital kundservice

future-of-customer-operations

”Simple, predictive, proactive and responsive”  så kan McKinseys syn på framtidens digitala kundservice sammanfattas. Kundservice följer därmed de trender som idag går att se inom all typ av digital produkt och tjänsteutveckling. I takt med att nya verktyg och funktioner utvecklas kommer möjligheterna att bedriva relevant kundservice även att öka. Redan nu kan företag exempelvis installera Messengers API i den egna kundtjänsten för att öka användarens upplevelse.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!