Fem trender som visar på behovet av att utvärdera och utveckla ditt företags strategi på Facebook

Under F8 konferensen, som genomfördes senhösten 2016, presenterade Mark Zuckerberg en ”Ten Year Roadmap” för Facebook Inc och företagets olika tjänster. Väldigt förenklat går det att sammanfatta Facebooks kommande tio år i tre olika steg.

Det första steget sker under de kommande 2-3 åren då Facebook fortsätter att utveckla sina nuvarande tjänster för att möta användarens behov.

Det andra steget kommer fokusera på att utveckla och förfina de tjänster som Facebook brutit ur den innersta delen av ekosystemet såsom Groups, Events, Messenger, WeChat och andra tjänster.

Steg tre är att öka fokus på ny teknologi som leder till att fler personer blir uppkopplade mot nätet och satsningar på tjänster som leder till ökad möjlighet till relevant kommunikation, exempelvis AI, VR och AR.

Redan idag går det att se tydliga trender både gällande användarnas beteende, på och kring Facebook, och Facebooks olika initiativ gällande utveckling av tjänster som tydligt indikerar en utveckling som bör uppmärksammas. Som vanligt är det primärt användarnas utvecklade beteende som driver fram den förändring vi kan se och det nya premisser som gäller för att lyckas uppnå önskade resultat på Facebook.

De strategier som utformades av företag bara för ett halvår sedan kan, som ett resultat av ett utvecklat beteende, redan nu bitvis vara inaktuella. Nedan är fem aspekter som vi rekommenderar att du framöver tar hänsyn till vid utformning av dina strategier för Facebook för att nå önskade resultat.

Attribution

Idag sker sker majoriteten av alla digitala köp via omnikanaler, dvs att användaren besöker fler än två olika digitala kontaktpunkter med den säljande parten innan köpet genomförs. Detta ger att ”last-click” inte längre är en tillräckligt bra metod för att analysera de köp som kommit via digitala kanaler. Det är nödvändigt att använda de spårningspixlar som finns tillgängliga och analysera vilka olika kanaler som faktiskt bidrog till att köpet genomfördes. Detta ger även en god bild för hur man som annonsör bör distribuera sin annonsbudget för att maximera resultatet framöver.

Live

I takt med att den totala mängden information som möter en användare på daglig basis bara ökar är det viktigt att hitta nya vägar för att uppfattas som relevant för användaren. Live video är en bra kombination av två tydliga trender, formatet video och innehåll som är live. För att lyckas behöver man dock förstå vad som uppfattas som relevant av användare och förbereda sig noga innan man börjar sända.

Landningssidor

Den genomsnittliga användaren tröttnar och byter sida ifall man skickas från Facebook till en extern sida och denna tar mer 4 sekunder på sig att laddas. Dagens användare är otåliga och nöjer sig bara med väldigt smidiga övergångar mellan olika sidor. En bra lösning på denna utmaning är att använda sig av landningssidor som är kopplade direkt mot Facebook. Det ger dig som användare möjlighet att förmedla ett längre och djupare budskap samtidigt som det går att genomföra konverteringen på landningssidan utan störande element.

Messenger, Instagram, Line, Snapchat, Telegram…

   
Det går att se en tydlig ökning i antalet personer som använder meddelandetjänster samtidigt användarna ökar den tid som de spenderar i meddelandetjänster. De fyra största meddelandetjänsterna sammanslaget är idag större än världens fyra största sociala medier. Företag börjar att se potentialen att kommunicera med dessa användare. Chattbotar kan ses som en gyllene medelväg då email uppfattas som spam, SMS är väldigt begränsande och telefonsamtal kräver väldigt stor uppmärksamhet. För de företag som vill vara där deras användare befinner sig så framstår meddelandetjänster som en attraktiv kanal. Det kan vara så att tillväxten är ett resultat av den annonsfria miljö som det är just nu, kanske vill användarna ha en personlig miljö utan kommersiell kommunikation? Oavsett bör det finns en potential här för det aktörer som använder kanaler på ett sätt som känns bra för användarna.

Konvertering i mobilen

Mobilen har länge ansetts vara en enhet som bäst används för branding och varumärkesbyggande – detta håller snabbt på att förändras. Tjänster som Mobilt Bank-ID, Internetbanker och Swish med flera har skapat ett beteende där användarna numera är vana vid att genomföra monetära transaktioner via mobilen. Användandet av olika tjänster som hanterar ekonomiska transaktioner har gjort att vi dag har större tilltro till mobilen som en enhet där vi säkert kan köpa varor och tjänster. Som företag bör man utnyttja denna nyfunna tilltro till mobilen som köpkanal och underlätta för användaren att köpa just dina varor eller tjänster via mobilen.

 

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!