, ,

Del 2: Facebookalgoritmen – Groups blir allt mer intressant

Kan Facebook Groups vara en tjänst som skapar genuint engagemang från din målgrupp?

Artikel du just nu läser är en del av en serie artiklar som syftar till att öka insikten om, och förståelsen kring, effekterna av Facebooks nya algoritm. Vår förhoppning är att denna artikelserie ska hjälpa dig och ditt företag att nå just era målsättningar på Facebook. 

När Mark Zuckerberg i början av januari 2018 presenterade uppdatering av företags algoritm som styr det berömda nyhetsflödet handlade mycket om att företaget ville gå tillbaka till det verkliga syftet med företagets tjänster – att möjliggör meningsfull kommunikation mellan användare av Facebooks tjänster. Du kan läsa mer om bakgrunden till, och förväntade effekter av, algoritmens uppdatering i den första delen av artikelserien.  Företags grundare och VD, Zuckerberg, sa bland annat att Facebooks uppdatering av algoritmen syfte de till att flytta fokus “from focusing on helping you find relevant content to helping you have more meaningful social interactions.”

En relevant följdfråga på uttalande ovan är vad som innefattar en meningsfull social interaktion och hur dessa kan mätas? Generellt kommer det med stor sannolikhet innebära att användare får se mer innehåll från familj och vänner samt att innehåll som genererat genuin konversation, dvs längre svar och flera svar kopplat till ett inlägg. Vidare kommer algoritmen ta hänsyn till hur lång tid som spenderas per inlägg, typ interaktioner samt huruvida man som användare tidigare visat uppskattning för en viss typ av inlägg. En nyckel till framgång på Facebook framöver blir därför att som avsändare identifiera hur det går att skapa den typ av engagemang som algoritmen värderar. Utöver att arbeta med själva innehållet är detta ett utmärkt tillfälle att testa nya format och funktioner inom Facebooks ekosystem av tjänster.

Ett område inom Facebooks infrastruktur där vi ser potential att skapa värde för användare är Facebook Groups. Bakgrunden till att vi ser potential just inom Groups är dels det enorma antal grupper som redan finns, vilket indikerar att användarna ser ett värde med tjänsten. En ytterligare anledning till att vi tror möjligheterna för användning av Groups kommer öka är ett uttalande från Adam Mosseri, Head of News Feed på Facebook, som i samband med lansering av den uppdaterade algoritmen. Det Mosseri lyfte fram, förutom faktorerna som beskrivs ovan, handlade om fördelarna han ser med Groups nämligen, “There will also be more group content. Group content tends to inspire a lot of conversation. Communities on Facebook are becoming increasingly active and vibrant.”

Under arbetet med denna artikel var vi i kontakt med Facebooks europeiska huvudkontor i Dublin och under samtalen med representanter för Facebook fick vi information om att företaget under andra kvartalet 2018 kommer lansera utökad funktionalitet för Groups. Den uppdaterade funktionalitet innebär att administratörer för olika grupper kommer ha tillgång till samma typ av statistikverktyg som idag är tillgängliga när någon administrerar en Facebooksida. Vad detta innebär är att du som är administratör för en grupp på Facebook kommer ha helt nya möjligheter att förstå vilken typ av målgrupp som medlemmarna i din grupp tillhör och därmed ökar förutsättningarna att skapa innehåll som är relevant för medlemmarna i just din grupp.

 Användare tenderar att ansluta sig till grupper som kretsar kring ämnen de antingen känner väldigt starkt för eller där de har ett stort intresse för det aktuella ämnet. Just starka känslor och att vara intresserad av ett särskilt ämne brukar ofta kunna vara en katalysator för engagemang. Som marknadsförare eller ansvarig för ett varumärke, företag eller organisation kan man med fördel både starta upp egna grupper samt vara aktiv i grupper som är relevanta för det ämne du är verksam inom.

Tips för dig som vill starta en grupp

  • Genom att starta hemliga grupper ökar sannolikheten att medlemmarna i grupper delar med sig av sina känslor och tankar kring olika ämnen.
  • Identifiera ett tydligt syfte för din grupp där användarna snabbt kan förstå hur denna grupp eventuellt kan vara relevant för dem.
  • För att säkerställa att användare som ansöker om att bli medlemmar i gruppen finns funktioner som möjliggör att ställa frågor till nya medlemmar.
  • Nya medlemmar som ansluter till din grupp kan med fördel välkomnas på något sätt för att nya medlemmar ska förstå att deras bidrag till gruppen värderas.
  • Värdefull eller särskilt viktig information kan ”fästas” vilket innebär att den informationen alltid kommer visas först när medlemmar kommer till gruppens sida.

En grupp på Facebook kommer sannolikt inte vara det som på kort sikt skapar stora ekonomiska vinster för ditt företag utan bör ses som en möjlig komponent, som tillsammans med andra delar, kan skapa en framgångsrik närvaro på Facebook. I takt med att informationsutbudet ökar och globaliseringen blir allt mer påtaglig i många människors liv tror vi att användare i större utsträckning söker sig till digitala forum som har en lokala relevans samt forum där ämnen som använder har ett genuint intresse för diskuteras. Givet att denna trend fortsätter kan grupper på Facebook komma att upplevas som än mer intressanta att vara en del av och därför bör det även vara intressant för dig som vill kommunicera med en viss typ av användare.

Läs också: Vad kommer Facebooks nya algoritmförändringar innebära?

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!