, ,

E-handel behöver anpassa sig till äldre konsumenter

E-handel

En ökad e-handel bland äldre är en av många effekter som pandemin fört med sig. Äldre, här definierat som +65 år, har senaste halvåret ökat sin e-handel markant.

  • Mat och medicin var ingångskategorier men nu börjar den här gruppen handla allt möjligt.
  • För att skapa relevans för denna grupp behöver handlare behöver anpassa sina annonser, USP:ar och format på annonser.
  • Strax över 40 procent av landets +65 åringar är aktiva på Facebook vilket gör att man kan nå 800 000 individer i denna målgrupp bara via Facebook.

Detta är en av de förändringar pandemin fört med sig som troligtvis blir bestående.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!