Digitala trender som kommer påverka detaljhandeln under 2017

De senaste åren har vi kunnat se olika tekniska och digitala framsteg påverka nästan alla aktörer inom retail på olika sätt. Kontantlösa affärer, social shopping, e-handel, shopping appar, digitala kundklubbar och Amazon Dash button är bara några exempel.

I takt med att utveckling går framåt ökar även förväntningarna från dagens konsumenter – under 2017 kommer vi med stor sannolikhet se konsumenter som blir allt mer kräsna och ställer högre krav på de affärer de väljer att handla via. Denna utveckling skapar givetvis utmaningar men även möjligheter för de aktörer som har kapacitet att anamma nya tekniska lösningar och omfamna en delvis förändrat kundresa.
Nedan redovisar vi fem tydliga trender som vi tror kommer få påverkan på aktörer inom detaljhandeln under 2017 och framöver.

Förflyttningen till mobilen

Nya mobila betallösningar har penetrerat marknaden under 2016 och idag är det enklare än någonsin att genomföra ett köp via mobilen. Som en effekt av detta har shopping utvecklats från att man enbart sökte fakta och inspiration i mobilen till att man idag även genomför sitt köp via mobilen. Hela köpresan kan idag genomföras i mobilen.
Det som lockar med mobilen är att det är en enhet som är smidig att använda och att konsumenterna är vana att använda sina mobiler. Vidare så har konsumenternas förmåga att fokusera minskat vilket gör att mobilen, som alltid är med oss, upplevs som mer relevant.
Flera aktörer inom detaljhandeln upplever det som utmanande att anpassa sig till dessa nya beteenden men då den digitala utvecklingen inom detaljhandeln är relativt omogen finns det stora möjligheter att snabbt vinna mark.

Sociala medier skapar shoppingtrender

Olika sociala plattformar och influncers har under 2016 fått en allt starkare betydelse för vad konsumenter tycker är intressant. Facebook och Instagram arbetar kontinuerligt med att utveckla ”Köp nu-knappar” för att möjliggöra försäljning via sociala kanaler. Som aktör inom detaljhandeln blir det allt viktigare att vara en naturlig del av sociala kanaler och för att lyckas med detta krävs att man skapar innehåll som ligger i tiden och som konsumenterna uppfattar som intressant.

Varuhusen tappar sin relevans

Digitala marknadsplatser börjar nu på allvar konkurrerar med detaljhandeln. Nya aktörer såsom AliBaba, Amazon och eBay agerar på den globala marknaden och utgör ett hot mot detaljhandeln i stora delar av världen. Utmaningen är att det inte finns några tecken på att denna trend ska vända utan tvärtom är prognosen att digitala marknadsplatser kommer utgör 39% av den totala digitala detaljhandeln år 2020.
Varuhus kan inte längre konkurrera på utbud vilket tidigare var deras starkaste konkurrensfördel. Det som varuhus kan, och enligt många bör, satsa på är service, kundvård och upplevelser. Detta är faktorer som digital handel har svårt att konkurrera med. Pris kommer aldrig kunna vara något där ett varuhus kan konkurrera med digitala aktörer utan fokus bör ligga på de parametrar som är unika för den fysiska shoppingupplevelsen.

En personlig touch

Personalisering är vida känt som en starkt bidragande faktor till ökad försäljning inom detaljhandeln. Trots detta finns det få exempel på aktörer inom retail som genomför detta på ett effektivt sätt. Det gäller att hitta en balans mellan skräddarsydda erbjudande och massutskick med för mycket information. Under 2017 tror vi att det kommer finnas fler och fler verktyg tillgängliga som gör det möjligt att förfina sin kommunikation och återigen bli relevant för sina kunder.
Vi ser att antalet kanaler som man behöver kommunicera genom ökar samtidigt som konsumenternas krav gällande kvalité på innehåll ökar vilket gör det extra viktigt för aktörer inom retail att bygga upp en effektiv infrastruktur som möjliggör strömlinjeformad kommunikation via flera kanaler och som uppfattas som personligt av mottagaren.
Internet of Things kommer under de närmaste åren möjliggöra för aktörer inom retail att ge sina kunder mer information än vad som tidigare varit möjligt och detta öppnar givetvis för ökade möjligheter att upplevas som värdeskapande och relevant mot konsument.

Att lyckas hela vägen

En sak som blir allt viktigare i hela shoppingupplevelsen är enkelhet och hur smidigt ett köp upplevs, om en konsument upplever att det verkar vara minsta lilla frågetecken så väljer denna helst en annan affär att handla via. Detta är något vi tror att alla verksamma inom detaljhandel bör ha som ett fokusområde under 2017, dels för att behålla kunder men även såklart för att vinna nya kunder.
Konsumenter vill idag har en smidig och problemfri upplevelse, oavsett vilken enhet man befinner sig på. Här har många inom retail en bit att arbeta på för att uppfylla kundernas krav. Konsumenter har idag höga krav på digitala upplevelser och dessa krav kommer bara att öka i takt med att den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter. Det ligger på detaljhandeln själva att säkerställa att konsumenten är nöjd hela vägen genom köpresan.
Ovan prognos kan uppfattas som utmanande men det öppnar samtidigt upp en stor möjlighet för de aktörer som vågar satsa på nya sätt att möta kunden. De aktörer som har förmågan att erbjuda konsumenterna på sin marknad det som efterfrågas på alla enheter – de kommer med stor sannolikhet vara relevanta även år 2020.

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!