,

Communities och trender i fokus när TikTok förutspår 2023

TikToks trendrapport för 2023 är här. I rapporten analyseras hur trender och communities uppstår och vi som marknadsförare får en rad värdefulla tips för att lyckas på plattformen. Speciellt hur trender uppstår är intressant. TikTok delar upp trender i tre kategorier: “Moments” är kortvariga trender, kanske en dans eller ett specifikt ljud. “Signals” är skiften inom en viss vertikal som lever upp till ett år, exempelvis att fira vardagslyx. “Forces” är stora kulturella skiften och har en livslängd på flera år. Som marknadsförare kan det absolut vara relevant att haka på de snabba “Moments”, men det är primärt de långvariga trenderna “Signals” och “Forces” vi ska lägga vikt vid att förstå.

Läs rapporten här

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!