,

Alla snackar om Clubhouse

Minns ni de här tre hajpade appar som aldrig slog igenom?
2020 var ett speciellt år, även inom sociala media. Antalet användare passerade för första gången någonsin fyra miljarder användare. Denna enorma siffra av användare är givetvis primärt fördelad bland de mer etablerade kanalerna såsom Facebook, Instagram men även TikTok. Detta nya år har inletts med att nästan alla, framförallt i USA, pratar om appen Clubhouse. Vad handlar då all uppståndelse om och finns det plats för ytterligare en sociala media app?

Drömmen om att bli nästa Mark Zuckerberg och utveckla det nya Facebook är antagligen något som många grundare inom tekniksektorn delar. Svårigheterna och utmaningarna kopplade till att bygga en social media app som lever en längre tid, attraherar miljarder av användare och lockar annonsörer går att jämföra med att bestiga Mount Everest. Många lyckas komma en bit på vägen, kanske till och med upp på berget, men det är ingen garanti för att nå hela vägen till toppen.

Appen Clubhouse har fått otroligt mycket uppmärksamhet den senaste tiden, dels i USA men även tyska och brittiska medier har skrivit mycket om appen. Entusiasmen kring denna nya app är stor men det börjar även lyftas frågor kring datasäkerheten inne i appen. Clubhouse skulle inte bli den första appen som hajpats och lovat en lysande framtid – för att sedan försvinna. Här kommer en rad exempel på appar som hyllats men sedan snabbt försvunnit:

Vero
En av anledningarna till Clubhouse framgång tros vara att det är en “invite only” app, endast de som får en inbjudan kan bli en del av nätverket. Metoden är något vi känner igen, detta var en av de delar som vi faktiskt kommer ihåg från tiden när Vero lanserades och skulle utmana Instagram. “More social – less media” var Veros position på marknaden och tanken var att skapa en social media app i sin renaste form.

Strategin funkar bra till en början. Under inledningen av 2018 toppade tillfälligt Vero listorna över mest nedladdade appar i App Store. Framgången blev ganska kortvarig, till stor del som ett resultat av att användarna klagade på att appen helt enkelt inte funkade. Appen kraschade mest hela tiden, kanske som en effekt av att den tekniska infrastrukturen inte kunde hantera all trafik. Väldigt få använder Vero idag men appen finns faktiskt fortfarande att ladda ner i App Store. 

 Orkut
Google hade gjort en bra analys av marknaden när företaget lanserade Orkut under 2004, det var faktiskt en månad innan Facebook lanserades. Orkut lyckades finnas kvar på marknaden under hela tio år vilket får sägas vara en bedrift. I Brasilien, som var en av Orkuts stora marknader, var Orkut så populär att många trodde att Google var ett dotterbolag till Orkut. Trots stora framgångar i såväl Brasilien och Indien lyckades Orkut aldrig slå globalt. Under 2010 passerade Facebook, på flera viktiga marknader, Orkut som den mest populära appen för sociala medier. I takt med att Facebooks position växte sig allt starkare valde Google att skifta fokus. Istället valde Google att satsa på produkter som YouTube, Blogger och Google+. Detta innebär även slutet för Orkut.

 Meerkat
Idag är strömmad video ett lika naturligt inslag, och självklart, i våra liv som rinnande vatten. Det har givetvis inte alltid var på detta sättet, för sex år sedan var strömmad video fortfarande något som ingen aktör riktigt löst. Att strömma video på mobilen var då nästan otänkbart, särskilt om användaren hade krav på god kvalité för ljud och bild. Meerkat lanserades just då, för sex år sedan. Under SXSW 2015 (antagligen det viktigaste eventet i hela branschen) blev Meerkat den stora snackisen för att under mässan. 

Hur kommer det sig då att nästan ingen minns Meerkat idag? En anledning stavas Twitter. Det var Twitter som stod för all distribution av Meerkat och därmed även var avgörande för appens framgång. När Twitter introducerade tjänsten Periscope, företagets egen lösning på strömmad video, under 2015 blev det problem för Meerkat. Plötsligt fick Meerkat begränsad access till Twitters API vilket begränsade möjligheterna för Meerkat. Under slutet av oktober 2016 var sagan om Meerkat över. Kanske som effekt av att appen gjorts sig alltför beroende av Twitter. 

Kan Clubhouse slå sig fram bland dagens jättar?
Kortvideo-apparna Vine och Ping från Apple är exempel på appar som hyllats men av olika anledningar inte lyckats attrahera användare i tillräckligt stor omfattning. Det går att lära sig mycket av dessa exempel, framförallt kopplat till utmaningarna som det innebär att utmana stora aktörer. Trots dessa lärdomar fortsätter nya appar att etableras. Egentligen är det bara TikTok som på riktigt lyckats ta en plats bland de stora aktörerna, men TikTok kom också från en redan stark position i Asien. 

Clubhouse då? Först och främst måste vi erkänna att det är häftigt med det genomslag som appen redan fått. Framförallt i USA, Tyskland och England. Återstår att se hur stor hajpen blir i Sverige och Norden. Hur länge kommer då entusiasmen kring Clubhouse hålla i sig och kommer Clubhouse överleva på sikt? Det finns många intressanta och relevanta frågor man bör ställa sig kring Clubhouse.

 Clubhouse är lite som “Malou Efter 10”
Det finns en rad större trender som talar till Clubhouse favör. Ljud, eller audio, är ett format som blivit otroligt populärt, bara titta på intresset för podcasts. Vidare är bredden och djupet av olika ämnen som diskuteras på Clubhouse imponerande. Dessutom har Clubhouse skapat ett format som är avslappnat, något användare kan ha på i bakgrunden, lite som Malou Efter 10. Fokus kan ligga på andra aktiviteter samtidigt som användaren lyssnar med ena örat på någon diskussion som pågår på Clubhouse. Vissa värdar för samtal, och deltagare, är dessutom kändisar inom sina områden vilket såklart lockar. 

Många människor har kanske inte tid, eller möjlighet, att bli underhållna genom Clubhouse. Arbetar man på en byggarbetsplats och inte på ett kontorshotell kan man idag ha svårigheter att hitta relevanta ämnen. Många diskussioner kan säkerligen uppfattas som elitistiska av stora målgrupper. För tillfället är innehållet på Clubhouse fortfarande en spegling av de personer som fått motta en inbjudan, det är ännu inte en plattform för den “stora massan” skulle jag säga.

 Orkar vi passa tider?
Linkedin har visat att det går att skapa en stor plattform inom en nisch, i Linkedins fall B2B segmentet. Clubhouse kommer bara att lyckas över tid ifall appen kan växa sin användarbas till bredare målgrupper. Aktörer som fokuserar på en alltför lite målgrupp får det oftast svårt. Tillväxt blir därför en avgörande faktor för Clubhouse framtid.  

Audio är som sagt ett populärt format, då särskilt audio som användaren själv styr över. Clubhouse koncept går ut på att alla konversation sker vid specifika tidpunkter, samt att inget material spelas in. Missar användaren en konversation går den inte att ta igen. Under de senaste åren har vi användare vant oss vid on-demand tjänster, vi tittar eller lyssnar när det passar oss. Personligen tror jag att det blir svårt att bryta detta beteendemöster, såvida en plattform inte kan erbjuda något som verkligen är unikt, relevant och exklusivt. Kanske kommer vi framöver se oss själva lägga till olika Clubhouse konversationer i våra kalendrar, för att sedan bänka oss och lyssna – eller så gör vi inte det. Vad tror du?

SIMON BEYER
CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta oss!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!