Två miljarder användare finns nu på WhatsApp

News you want to use week 8.