Shift kopplar samman entreprenörer från förorten med tunga investerare