Rekrytering via TikTok kan bli verklighet inom kort