TikTok underlättar för småföretagare genom nya samarbeten