Spotify bygger sin egen smarta högtalare – Vad är nytt?

News you want to use week 9.

Smarta högtalare verkar vara nästa produkt som alla företag med självaktning ska ha i sitt produktsortiment. Amazon var tidigt ute med sin Echo, som nu beräknas ha 70% av den amerikanska marknaden. Samsung vill inte vara sämre och har en röststyrningsteknik som heter Bixly. Google har med sin högtalare Google Home tagit relativt stora marknadsandelar under kort tid. Microsoft har tagit fram en teknik som heter Cortana som används i olika tekniker. Svenska företaget Zound Industries mest känt för varumärket UrbanEars håller även de på att ta fram en smart högtalare. Det senaste ryktet inom detta växande segment är att Spotify kommer vara nästa stora aktör som börjar producera smarta högtalare. Trenden med röststyrning kommer att ställa nya krav på marknadsförare dels ut integritetsaspekten och det kommer även skapa utmaningar gällande hur man ska hantera den rad olika gränssnitt som vi använder kommer vilja använda oss av.   

Läs mer  Lästid ca 3 min 

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!