ASOS har kanske hittat affärsmodellen som kan rädda detaljhandeln – Vad är nytt?

News you want to use week 6.

Det är tuffa dagar för detaljhandeln vilket rapporterats i media under de senaste veckorna. H&M’s aktie har fallit på börsen, Boomerang gick i konkurs, Marco Polo har stängt ner alla sina butiker samtidigt som både JC och Indiska befinner sig i rekonstruktion. Anledningen till denna situation utgörs givetvis av flera olika faktorer men en återkommande aspekt som brukar nämnas är att de mer traditionella aktörerna delvis saknar förståelse för dagens konsumenter och deras utvecklade konsumtionsbeteende.
En aktör som går mot strömmen är ASOS, e-handlaren som tillsammans med Zalando dominerar den europeiska marknaden för kläder på nätet. ASOS försäljning steg med hela 30% under de fyra sista månaderna av 2017 och en stor del av denna framgång tillskrivs ett utvecklad erbjudande mot kunderna. Under 2017 införde ASOS ”Try before you buy” vilket gör det möjligt för kunder att beställa hem kläder utan att betala för dem vilket gör det möjligt för kunderna att testa kläderna i hemmet. Kunden faktureras endast för de kläder som inte har skickats tillbaka till ASOS inom en månad. Denna flexibilitet verkar vara något som uppskattas av ASOS kunder och kanske kan inspirera fler aktörer inom detaljhandeln att ytterligare agera utifrån ett tydligt kundperspektiv.    

Läs mer?  Lästid ca 2 min

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!