Betydelsen av lokalt innehåller fortsätter växa – Vad är nytt?

News you want to use week 5.

Som en effekt av globaliseringen och det enorma informationsutbudet som digitaliseringen möjliggjort växer det sakta fram ett allt starkare behov för lokal information som för många upplevs som lättare att hantera och i många fall mer relevant. Facebook har sedan tidigare skapat en rad tjänster baserat på denna insikt, såväl Marketplace som Event är exempel på tjänster där det lokala är i fokus.
Google testar nu också ett verktyg med fokus på lokal information och lokala nyheter som kallas Bulletin. Tjänsten beskrivs av Google som ett sätt för användare att kommunicera information som har ett lokalt intresse exempelvis teateruppsättningar, lokala sportevenemang, information om gator ska vara stängda etc. Tjänsten finns för närvarande endast tillgänglig i Nashville och Oakland i USA. 
 

 

Läs mer?  Lästid ca 2 min

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!