,

Vilka trender accelererar under krisen?

News you want to use week 17

Desert road at intersection

Vissa underliggande trender har fått en rejäl skjuts under Covid-19, många är mer digitala och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som digitala funktioner och tjänster erbjuder. Den hyperglobala världen har blivit mer lokal och fokus på individen har övergått till att alla möjliga människor samarbetar. Vilka av dessa trender stannar kvar när vi når ett nytt normalläge? Omöjligt att veta men intressant att diskutera kring. De företag som lyckas anpassa sig till det nya normala och fånga upp de trender som består – de kommer klara sig bra.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!