Vikten av att mäta rätt data

Digital marknadsföring upplever just nu något av ett paradoxalt tillstånd. Alla vi som arbetar inom marknadsföring och försäljning har i dagens digitala samhälle fantastiska möjligheter att mäta vilka av våra insatser som skapar störst resultat. Samtidigt är det idag extremt utmanande att vet vilka parametrar man bör mäta och i vilka kanaler.

Olika kanaler tjänar olika syften för användarna, vidare varierar det mellan kanaler vad som är tekniskt möjligt att mäta. En ytterligare utmaning är att olika kanaler kan ha varierande definitioner för vad som anses vara en genomförd handling. Ett bra exempel på detta är målsättningen video visning, när användaren anses ha uppfattat en visning av ett videoinlägg, skiljer sig åt mellan flera av dagens stora sociala kanaler.

Vad man som avsändare behöver mäta är givetvis kopplat till den målsättning som ska uppnås. Då kundresan numera blir allt mer fragmenterad, fler men kortare interaktioner med varumärket, är det med fördel som man skapar mikrokonverteringar längs köpresan. Fördelen med detta är att man ges möjlighet att dela upp den samlade kundresan i flera och mindre målsättningar. Genom att använda sig av mikrokonverteringar kan man som avsändare anpassa såväl material som målsättning till den specifika mikrokonverteringar som man vill uppnå, för att på sikt nå det övergripande målet. För att skapa en försäljning eller annan typ av konvertering behöver man vanligtvis bearbeta användaren för att denna ska anpassa sitt beteende till att göra de val som avsändaren önskar.

Vi listar 7 datapunkter som du kan använda för att mäta både makro-och mikrokonverteringar:

Engagemang
Genom att mäta det engagemang som skapas kring specifika inlägg går det relativt snabbt att se vilken typ av innehåll och format som uppskattas av dina följare. Det är intressant att studera ifall det finns speciella veckodagar eller tider på dygnet som ger högre engagemang.

Spenderad tid
Hur lång tid enskilda användare spenderar med ditt material är en indikator på deras intresse för ditt varumärke. Det går att mäta hur många procent en användare konsumerat av en video och man kan även mäta hur lång tid en användare spenderar på din landningssida, ifall det finns en landningssida kopplat till din kampanj.

Trafik
Vid det tillfällen man använder sig av en extern landningssida är det självfallet viktigt att identifiera vilka kanaler som genererar mest trafik. Det är även viktigt att mäta antalet konverteringar från olika kanaler för att se vilken kanal som skapar trafik med god kvalité.

Konvertering
Syftet med marknadsföring är vanligtvis att skapa någon form av konvertering, därför är det givetvis viktigt att mäta konverteringar. För att kunna utveckla din marknadsföring är det viktigt att inte bara mäta antalet konverteringar utan att även förstå vilka insatser och kanaler det var som bidrog till att skapa konverteringen.

Försäljning
En konvertering måste inte alltid innehålla en monetär transaktion, det kan exempelvis vara att användaren laddar ner en app eller registrerar ett medlemskap. En försäljning däremot är vanligtvis det slutgiltiga målet i kundresan, därefter följer såklart after-sales, lojalitet, merförsäljning och liknande. Om ett företag har identifierat rätt makro-och mikromål i kundresan är det möjligt att koppla aktiviteter och interaktioner i sociala kanaler till den faktiska försäljningen. Detta ger möjlighet att jämföra kanalernas olika bidrag till företagets intäkter. Denna typ av analys ger möjlighet att optimera allokeringen av marknadsbudget inför kommande period.

Följare + Engagemang
Vissa varumärken ser fortfarande en fördel med att ha många följare till sina konton, men än viktigare är idag det engagemang som följarna skapar runt det publicerade innehållet. Värderingen av, exempelvis 1,000, antalet följare varierar mellan olika kanaler och är vanligtvis tydligt relaterad till den typen av affär man vill skapa. B2B skiljer sig mot B2C och skönhetsprodukter skiljer sig mot personbilar. Det intressanta att mäta är därför tillväxten av följare sammanvägt med engagemanget som skapas i varje kanal.

Följare / Fans
I punkten ovan beskrevs hur vissa varumärken fortsatt värdesätter ett stort antal följare och det kan, inom vissa branscher, antagligen bidra med ett värde och därför vara en parameter att mäta. Det kan vara intressant att mäta den demografiska fördelningen över dina följare för att se ifall det finns ett värde att öka den procentuella andelen följare inom kön och/eller ålder.

 

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!