Vikten av att leda och coacha medarbetare på distans

News you want to use week 12

Liz's hierarchy of remote work needs drawn in a pyramide

Liz Fosslien har skrivit en intressant artikel som beskriver utmaningarna med att leda ett team på distans. Det handlar främst inte om praktiska saker utan om  bristen på bekräftelse och känslan av tillhörighet. Som ledare, av och medlem i, ett team är det viktigt att försöka minska känslan av ensamhet som till slut drabbar alla som arbetar ensamma under en alltför lång tid. Ring upp dina medarbetare, chatta med varandra och använd video mycket. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!