INSIGHTS


Här hittar du de senaste nyheterna och trenderna samt kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

Vikten av annonser som visar mångfald

mångfald

Mångfald är idag en naturlig del av samhällen. Det är däremot inte lika naturligt inom annons- och reklamvärlden. En nyligen genomförd undersökning visar att hela 54 procent av befolkningen känner sig exkluderade av de normer som avbildas i annonser. Samtidigt förväntar sig 7 av 10 konsumenter att varumärken uppmuntrar mångfald och inkludering i sin digitala annonsering. Annonsörer som vågar främja mångfald i sitt annonsmaterial har därför en större chans att se till att mottagaren känner att avsändarens värderingar går i linje med de egna värderingarna.

Lästid: 3 min