Vikten av annonser som visar mångfald

mångfald

Mångfald är idag en naturlig del av samhällen. Det är däremot inte lika naturligt inom annons- och reklamvärlden. En nyligen genomförd undersökning visar att hela 54 procent av befolkningen känner sig exkluderade av de normer som avbildas i annonser. Samtidigt förväntar sig 7 av 10 konsumenter att varumärken uppmuntrar mångfald och inkludering i sin digitala annonsering. Annonsörer som vågar främja mångfald i sitt annonsmaterial har därför en större chans att se till att mottagaren känner att avsändarens värderingar går i linje med de egna värderingarna.

Lästid: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!