,

Utmana dina tidigare vanor och förväntningar 

News you want to use week 15

Under de senaste veckorna har många av oss säkerligen haft något av en emotionell berg-och-dal-bana. Vi har ryckts upp ur våra vanor och rutiner, semesterplaner har raserats och vi känner oss inte längre lika säkra inför vad vi kan förvänta oss av framtiden.  Det är otroligt mycket som vi inte kan kontrollera och därför är det så viktigt att fokusera på vad vi kan kontrollera. Vi behöver sätta nya mål för oss själva, vi behöver fundera över de förväntningar vi har på oss själva samtidigt behöver vi skapa nya rutiner som hjälper oss att anpassas till det nya normala.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!