Under 2019 kan vi släppa Facebook-kritiken

2018 blev ett tungt år för koncernen Facebook, som fick kritik för datahantering och utomstående missbruk av plattformen. Det kontroversiella analysföretaget Cambridge Analytica hade använt metoder som – i strid mot Facebooks regler – innebar att plattformen missbrukades. Införandet av GDPR spåddes också kunna påverka användarantalet.

Facebook förtjänade kritik och kommer att behöva lära av det inträffade. Koncernen är, med all rätt, under lupp. Plattformen spelar en viktig roll i samhället, och så länge den gör det kommer granskningen av Facebook att kvarstå.

Men debatten har också varit skev. Sällan har uttrycket ”don’t shoot the messenger” kommit så väl till pass. Det är till exempel trångsynta åsikter och utländska påverkansoperationer som är grundläggande demokratiproblem, inte att Facebook utnyttjas för sådant. I själva verket är Facebook ett av våra viktigaste forum för nyheter och diskussion, och därmed faktiskt ett verktyg för demokratin.

När världen nu har fått distans till det inträffade visar det sig att Facebooks användare finns kvar. Plattformen är fortfarande uppskattad och viktig för otroligt många människor, närmare bestämt två miljarder användare varje dag över hela världen. Facebook är ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och familj. Facebook ger möjligheter till umgänge, kunskapsinhämtning och underhållning på ett sätt som de flesta gillar.

Enligt GlobalWebIndex uppger 85 procent av världens internetanvändare att de har ett Facebookkonto – Kina undantaget, där människors frihet att använda sociala medier är kraftigt kringskuret. Det är den tredje mest besökta sidan på internet. Bara Google och YouTube drar fler.

Eftersom tjänsten är gratis är dess värde för användarna svårt att mäta. En grupp amerikanska forskare har studerat ett antal verkliga auktioner där personer fick lägga bud på hur mycket de skulle ha betalt för att avsluta sitt Facebookkonto och avstå plattformen i upp till ett år. Forskarna landar i att den genomsnittliga användaren kräver minst 1 000 dollar för att avaktivera kontot i ett år. Flera deltagare vägrade att över huvud taget bjuda, med motiveringen att en avaktivering av Facebook i ett år inte är en välkommen möjlighet.

Tyckare och debattörer kan fortsätta sin hetsjakt och skapa guider om hur en gör för att gå ur Facebook, men användarna vill inte gå ur. Inte ens om de får nästan 10 000 kronor. Människor uppskattar helt enkelt sociala medier väldigt mycket. De få som trots allt lämnar Facebook stannar kvar på andra plattformar som Instagram och Snapchat. Detta kommer inte att förändras framöver. Den digitala utvecklingen förs framåt.

Sociala medier har också skapat nya förutsättningar för näringslivet. Konsumenter ges den relevanta marknadsföring som de efterfrågar.

Facebooks senaste kvartalsrapport var koncernens bästa resultat någonsin. Detta är ytterligare ett bevis på plattformens bibehållna popularitet. Men dessutom förpliktar det. Koncernen har onekligen resurser att fortsätta hitta lösningar på de problem som aktualiserades förra året.

Facebookkoncernens fokus för 2019 bör vara att öka transparensen kring hur koncernen samlar in data. Det är bra att konsumenterna har börjat reflektera över hur data används. Många företag gör på samma sätt stora insatser för att säkerställa insamling av information på ett ansvarsfullt sätt. Ökad transparens återskapar förtroendet. Det främjar den digitala utvecklingen. Facebook kommer under 2019 fortsätta att vara en avgörande aktör i denna strävan.

JIMMY JAKOBSSON
VD och medgrundare i Ingager
Har du frågor? Kontakta Ingager!

 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!