,

Trumps utspel och reaktionerna från sociala plattformarna

News you want to use week 24

Donal Trump's tweet with Twitter logo

Donald Trumps inlägg på sociala medier har den senaste veckan onekligen hanterats olika av de stora sociala plattformarna. Det kan vara lite förvirrande att förstå varför Twitter agerar på ett sätt medan Facebook tolkar situationen på ett annat sätt. Scott Never har skrivit en bra genomgång av hur de olika plattformarna skiljer sig när det kommer till den här typen av policy-frågor. Rekommenderas för bättre insikt i ämnet!

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!