Tips för att sticka ut i flödet

Graphic Design

Företaget Despositphotos har analyserat visuella sökningar på den egna plattformen och hittat ett antal trender inom grafik och design för sociala medier. Genom att ta del av och använda sig av dessa trender skapas nya möjligheter för att just dina inlägg ska synas bättre i flödena på sociala plattformar.

Läs mer: 2-3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!