Tips för att kunna planera inför nästa fas

News you want to use week 15

Den första tiden av pandemin kännetecknades av stor oro och ovisshet. Företag och myndigheter krishanterade för att skapa någon sorts klarhet i omfattningen av utmaningarna. Många av oss är kvar i någon sorts krishantering samtidigt som det börjar skapas ett nytt normalläge. För att vara redo inför nästa steg av utvecklingen är det bra att vid något tillfälle börja blicka framåt och förbereda sig. McKinsey har skrivit en bra artikel om detta. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!