,

TikTok fortsätter sin satsning på Stories

Du har tidigare kunnat läsa om TikToks tester med Stories-funktionen, nu verkar det som att plattformen tar nästa steg och utvidgar försöken med att integrera Stories på sin plattform. Det intressanta med denna satsning är att Stories länge varit ett format tät förknippat med Instagram men eftersom Instagram och andra plattformar inspirerats av TikTok under lång tid är det väl inte mer än rätt att TikTok också får inspireras.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!