, ,

Techtrender som kommer påverka våra liv 2018

Teknikens påverkan över våra liv dels som privatpersoner, men även inom arbetslivet, blir tydligare för varje år som går. För att ha möjlighet att vara en del av utvecklingen istället för att enbart hantera resultaten av utvecklingen är det viktigt att vara medveten om de trender som just nu finns inom tech-världen. Gartner ger årligen ut en trendspaning som tidigare år visat sig vara förvånande korrekt i förhållande till utfallet.

Här kommer några av de trenderna som är bra att vara medveten om inför 2018. 

Smarta enheter
Det som tidigare ansågs vara futuristiskt har idag blivit standar. Vi har sedan länge smarta telefoner och nu börjar även smarta assistenter för hemmiljö få genomslag. Denna trenden kommer med största sannolikhet att växa, den enda hindret är huruvida vi användare vågar investera i smarta assistenter för hemmiljö och får in en rutin för att använda dessa.

Appar med AI
Tidigare har AI till största del använts för stora affärssystem som hanterar och behandlar stora mängder data men nu antas vi även få se hur AI stärker upp funktioner och service för appar.

AI i centrum för företag
Vi har bara sett en liten del av den potential som AI erbjuder företag i form av att skapa värde för användare och förbättra tjänster och produkter. AI är fortsatt ofta i periferin av en organisation men framöver antas AI ta en tydligare roll i företag och bli mer central gällande beslutsfattande och agerande.

Edge Computing
En tydlig trend är att genomföra beräkningar och analys nära användaren (nära kanten) för att komma så nära datainsamlingen som möjligt. För bland annat spelföretag har det varit avgörande att göra beräkningar i realtid och snabbt kunna agera på nya insikter.  Det finns idag en rad tekniska lösningar som underlättar detta och fördelarna är stora varför man tror att detta arbetssätt kommer öka.

Digital konversation
Interaktioner mellan människa och maskin skapar allt mer ”smarta interaktioner” som skiljer sig något från de konversationer vi har i vardagen. Chatbotar är väldigt stort i Asien och vi har börjat se ett större intresse för botar även i Europa. För att botar ska skapa värde för användaren kommer det krävas att dessa stärks upp med AI-system.

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!