,

Ta lärdom av erfarenheter från Kina

News you want to use week 12

Drawn dark room with one light and a desk with a mac computer

En bra artikel i The Atlantic redovisar några av de slutsatser som har kunnat sammanställas efter att studerat händelserna i Kina under de senaste månaderna och hur detta påverkat arbetsmoralen. Intressant läsning.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!