, ,

Stories – Snart populärare än feeden

Under bara ett några år har sättet, eller snarare formatet, för vår kommunikation utvecklats mot att bli allt mer bilddrivet. Att utrycka sig med bokstäver och text är inte längre det format som vi föredrar när det kommer till digital kommunikation. En bild säger mer än tusen ord är en sliten klyscha men detta kan vara en förklaring till att Instagram blivit en extremt populär plattform i Europa och Nordamerika.

Utmaningen med oss människor är att vi drivs att att testa nya saker och har en inre vilja att hitta funktioner och tjänster som är ännu bättre än vad som erbjuds idag. Ifall man vill vara lite sarkastisk går det att hävda att Instagrams bilddelningsfunktion blev populär eftersom det inte var tekniskt möjligt att dela videofilmer med tillräckligt god kvalité. Ifall en bild säger mer än tusen ord så säger en video mer än tusen bilder. Idag har tekniken utvecklats tillräckligt långt för att det ska vara möjligt att dela video av hög kvalité, och då vill vi som användare givetvis göra detta.

Vår kommunikation kännetecknas idag framförallt av att den är visuell, anledningen är dels att tekniken gjort detta möjligt men bör även ses som ett resultat av vår oförmåga att ta till oss kommunikation som enbart är textbaserat. Detta beror inte på att vi glömt bort hur man läser en text utan är en effekt av vår minskade förmåga att fokusera på olika budskap under en längre tid. Eftersom det är betydligt enklare att ta till sig budskapet i en video eller annat visuellt format jämfört med att läsa en text föredrar vi att ta till oss de budskap som kräver minsta möjliga insats att konsumera.

Instagram var länge en av de starkaste plattformarna för visuell kommunikation men utmaningen med Instagrams tjänst var att alla inlägg ursprungligen publicerades i ett traditionellt flöde likt de Facebook använder sig av. När sedan Snapchat växte fram som en allt tydligare konkurrent blev det uppenbart för Instagram att deras flöde inte längre var att lika relevant publiceringsformat för dagens användare. Snapchats hittills största bidrag till den moderna kommunikationen är format Stories. Genom att introducera 10 sekunders budskap som raderades efter att ha konsumerats lyckades Snapchat skapa något nytt och något som användarna gillade.

Stories håller idag på att passera antal inlägg som görs i feeden. Skapandet och konsumtionen av Stories har ökat med 842 % sedan början av 2016 enligt en rapport från konsultföretaget Block Party. Även om ökningen sker från låga siffror så är användandet av Stories stort idag. Sammanlagt så finns det nästan en miljard konton som använder Stories-formatet fördelat mellan  Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook och Messenger.

För varumärken och annonsörer innebär detta att deras budskap inte längre endast behöver uttryckas i form av en rubrik, en länk eller en text. Budskap behöver numera paketeras på ett sätt som passar in i användarens Story.

Samtidigt som annonsörer och varumärken funderar på hur deras kommunikation kan vara relevant i nya format så utvecklar plattformarna nya lösningar för att behålla konkurrenskraften. Snapchat testar sig fram för att hitta en lösning där Stories kan delas upp i olika kategorier. Instagram öppnar upp för tredjeparts appar som Spotify att bli en en del av Instagram Stories. WhatsApp kämpar med att hitta tekniska lösningar som gör det möjligt att spela filmer även i områden där bandbredden är begränsad. Messenger har flyttat kameran i sitt navigationsfält för att uppmuntra till skapandet av mer Stories.

Givet att Stories ökar i popularitet kommer det bli allt viktigare för varumärken och annonsörer att identifiera ett naturligt sätt att kommunicera via Stories. Ifall du vill ha lite tips gällande hur du kan komma igång med arbetet för att öka din närvaro via Stories rekommenderar jag länken nedan där Instagram samlat en rad framgångsrika metoder för att komma igång.

https://business.instagram.com/blog/creating-compelling-ads-in-instagram-stories/

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!