Ställ rätt frågor när du skapar en strategi för Covid-19

News you want to use week 15

Forbes publicerade en intressant artikel där författaren delar med sig av en intressant mall med frågor som alla företag behöver ställa sig för att hantera vår nuvarande fas och de faser som kommer följa. Det är viktigare än tidigare att förstå hur det egna företaget är en del av ett mycket större ekosystem och att vi ofta behöver lyfta blicken för att förstå hur vi själva kan komma att påverkas av olika scenarion.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!