,

Sociala plattformar ställer sig bakom Ukraina

Det senaste dagarnas tragiska utveckling i Ukraina har skapat effekter på en rad områden, så också hos sociala plattformar. Meta och YouTube har exempelvis stoppat möjligheten för ryska statsmedier att annonsera på plattformarna. Twitter har stoppat all form av annonsering i såväl Ryssland och Ukraina.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!