,

Sociala medier och Covid-19: Tips på hur företag kan resonera

News you want to use week 16

Illustrated people having digital thoughts

Den London-baserade byrån We Are Social tar, enligt mig, fram mycket bra material. Denna gång har de skapat en rapport över den roll sociala medier har fått under Covid-19 samt hur företag kan resonera kring användandet av sociala medier. Bra exempel från olika delar av världen är inkluderade i rapporten samt förslag på hur företag kan planera nästa steg.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!